Organizator

Organizator

Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” powstało w 1989 roku z inicjatywy Profesora Romana Peruckiego. Organizacja prowadzi aktywną działalność mającą na celu rozwój i propagowanie muzyki sakralnej i klasycznej. W zakres działalności zrzeszenia wchodzą m.in. współdziałanie z władzami kościelnymi archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej oraz współpraca z władzami Gdańska i Gdyni. Stowarzyszenie od 1991 roku organizuje cykliczne, międzynarodowe koncerty organowe przede wszystkim jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali muzycznych w Europie – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Oliwie. Ponadto organizacja  realizuje  koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha” organizowane w gościnnych murach Bazyliki św. Mikołaja, koncerty z okazji Jarmarku św. Dominika, letnie koncerty organowe w Jastarni, Rumi czy Gdyni, a także Międzynarodowy Festiwal Organowy w Stegnie i Fromborku oraz Kazimierski Festiwal Organowy. Dodatkowo Stowarzyszenie zaangażowane jest w koordynację Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. Jana Pieterszoona Sweelincka organizowanego we współpracy z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Polską Filharmonią Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Władze Stowarzyszenia:

Roman Perucki – Prezes

Karol Hilla – Wiceprezes

Adrianna Danielak – Sekretarz

Błażej Musiałczyk – Członek zarządu